loading

در حال بارگزاری ...

چرا باید وبسایت ما با تلفن همراه سازگار باشد؟

Rate this post

امروزه تعداد کاربران اینترنت که از تلفن همراه استفاده میکنند,بسیار زیاد میباشد.پس طبیعتا وبسایت ما باید سازگار با تلفن همراه باشد

تا کاربران بتوانند به درستی از وبسایت استفاده کنند.

دقت کنید تمام وبسایت سازگار نیستند. باید حتما با طراح وبسایت در جریان گذاشت که حتما سازگار با تلفن همراه طراحی کند

که گوگل براساس سازگار بودن با تلفن همراه رتبه ی خوبی به وبسایت میدهد و وبسایت را یک وبسایت معتبر میشناسد.

 

 

 

 

درج دیدگاه