اشتراک 30 روزه

امکانات قابل استفاده:                  

  • اتوماتیک فالو کردن دیگران 
  • اتوماتیک لایک کردن دیگران
  • اتوماتیک آنفالو کردن فالویینگ ها
  • ارسال کامنت تبلیغاتی خودکار
  • ارسال دایرکت خودکار
  • پشتیبانی رایگان
  • میانگین دریافت فالوور از 1200 تا 5500 

50 هزارتومان/در 30 روز

سفارش و فعالسازی این سرویس